EDB Centret Personale

Kent Petersen
Adm. Direktør, Medejer

Karsten Hindkær
Systemkonsulent, Medejer

Simon Bay Kristensen
Konsulent, medejer

Brian Møller Nielsen
Salgselev, digital handel

Dan Riis Frederiksen
Værksted, teknik

Magnus Boutrup
Værkstedshjælper

Jette Foldager
Bogholder