Personale

Kent Petersen
Adm. Direktør, Medejer

Karsten Hindkær
Systemkonsulent, Medejer

Simon Bay Kristensen
Konsulent, medejer

Brian Møller Nielsen
Salgselev, digital handel

Dan Riis Frederiksen
Værksted, teknik

Jette Foldager
Bogholder